Viu noves experiències a Castellnou de Bages

Descobreix una manera diferent de desconnectar a la casa de colònies Dom Bosco.

El llogaret del Putxot està format per deu cases alineades, datades entre el s. XVII i XIX, que, orientades a xaloc, formen el carrer anomena del Sol, tot i que el camí passi per mestral. La llinda de fusta d’una de les cases porta la inscripció 17+50.

Tots els edificis estan en ruïnes, sense sostres ni parets. 

Totes les cases tenien unes característiques similars: la coberta a dues aigües amb el carener paral·lel al frontis. Les parets són de pedra sense carejar i argamassa, amb carreus irregulars als eixos entre façanes. El portal sol ser de llinda plana de pedra amb carreus als brancals o bé amb l'emmarcament de rajols ceràmics.

El pis consta de dues finestres de llinda de pedra i rajols ceràmics als brancals o bé de llinda de pedra sola. A la zona de les golfes trobem finestres com les descrites anteriorment o, fins i tot, finestres de dimensions considerables i d'arc de mig punt que podrien haver format una petita galeria superior.

La façana de mestral presenta planta baixa, pis i golfes. Algunes cases conserven una entrada i un balcó a aquesta façana. Al pis es poden observar finestres de dimensions més petites, però totes decorades amb llindes i carreuons o amb rajols ceràmics Aquesta zona de mestral contenia habitualment les tines per a la conservació del vi.