Viu noves experiències a Castellnou de Bages

Descobreix una manera diferent de desconnectar a la casa de colònies Dom Bosco.

SITUACIÓ

La torre del castell està situada en la carena que separa les valls del Llobregat i del Cardener, en el terme de Castellnou de Bages, oferint una magnífica vista a les dues valls. Long. 1º 49’ 50” – Lat. 41º 51’ 03”.

HISTÒRIA

La torre, juntament amb altres restes, forma part de l’antic castell de guaita del terme, que antigament es coneixia amb el nom de Buc, i així apareix documentat l’any 952. Al bastir-se aquest castell al principi del segle XI, es conegué com Castell Nou. Amb aquest nom ja apareix en documents de l’any 1001, i aquesta denominació anà substituint l’antic nom de Buc fins fer-lo desaparèixer del tot. Des del 1018 els senyors de Balsareny tenien el domini feudal de el Castell Nou, fins que el 1076 fou incorporat al patrimoni dels vescomtes de Barcelona. El 1246 el rei Jaume I permutà el castell al bisbe de Vic, que el posseí fins a la desaparició dels senyorius jurisdiccionals el segle XIX.

ARQUITECTURA

De l’antic castell només es conserva, mig esberlada, la torre de defensa, i els vestigis d’unes construccions al peu de la torre. La torre del castell és una construcció massissa de forma circular, d’uns 12 metres d’alçada, amb parets d’un gruix de 2,45 m. A la part inferior, i un diàmetre exterior de 703 cm. El seu interior consta de tres nivells diferents amb un diàmetre interior de 207 cm. en el nivell inferior, i de 277 cm. en el nivell superior. L’alçada de la torre i la poca capacitat interior s’explica per la seva funció: servir de punt de guaita i de fortalesa per els seus defensors, en cas d’atac. El cobert dels diferents nivells seria un empostissat, i el sostre un terrat o galeria des d’on atalaiar els contorns i fer senyals. No hi ha cap finestra, i l’obertura d’entrada estaria a l’alçada del segon nivell, encarada a llevant. Aquesta part ha caigut totalment.