Viu noves experiències a Castellnou de Bages

Descobreix una manera diferent de desconnectar a la casa de colònies Dom Bosco.

SITUACIÓ

Es troba en un extrem de la urbanització del Serrat, a la banda sud-oriental del terme. Long. 1º50’09’’ – Lat. 41º48’17’’

HISTÒRIA

El matrimoni Guifré i Quíxol formaren un important alou al terme del Buc, ara Castellnou de Bages,  que el 983 cediren al monestir de Sant Benet de Bages. Després, llur filla Orfeta i Miró, el gendre, tornaren a fer la cessió de forma definitiva. En una compra del 1007 el lloc ja s’anomena Torre de Miró, però en esdevenir propietat del monestir rebé el nom d’abadal o de l’abat, com consta en un document de 1182.

Sabem que el 1301 l’església tenia uns ermitans anomenats Esteve i Berenguer, als quals el monestir confirmà les terres i els drets que depenien de la capella. El 1462 deixà de proveir-se el benefici que tenia el sacerdot que servia l’església, però continuà tenint culte.